mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1530
mod_vvisit_counterเดือนนี้6795
mod_vvisit_counterรวม233550

Today: Jul 25, 2014

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

วัน/ เดือน/ ปี

เวลา

ระดับชั้น

รายการ / กิจกรรม

อ. 1 ก.ค. 57

ประถม  

- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และก่อตั้งลูกเสือไทย สนามกีฬาจิระนคร

พ. 2 ก.ค. 57

ประถม

- ป. 1 ทัศนศึกษา ค่ายเสนาณรงค์

พฤ. 3 ก.ค. 57

ประถม

- ป. 2 ทัศนศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ศ. 4 ก.ค. 57

13.00 น. เป็นต้นไป

ประถม

- นักเรียนระดับชั้น ป. 1 และป. 3 รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยโรงพยาบาล

15.30 น.

-

16.00 น.

อนุบาล 3

และ

ประถม

- กิจกรรมลานธรรมประจำโรงเรียน

(ลานใต้อาคารเรียนระดับประถมศึกษา)

- นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมเรียนรู้หลักศาสนาร่วมกันที่ห้องเรียนระดับชั้น ป.1/1

อ. 8 ก.ค. 57

ประถม

- ป. 3 ทัศนศึกษา ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

พ. 9 ก.ค. 57

14.30 น.

15.30 น.

อนุบาล

และ

ประถม

- กิจกรรม Doraemon School Tour 2014

ลานอเนกประสงค์ใต้อาคารเรียนประถมฯ

พฤ. 10 ก.ค. 57

อนุบาล

และ

ประถม

- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดคลองแห

ศ. – .

11-14 ก.ค. 57

- หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

- วันเข้าพรรษา

- วันสถาปนาโรงเรียน

- หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

พฤ. 17 ก.ค. 57

14.00 น. เป็นต้นไป

ตัวแทนครู

- เข้าร่วมประชุมการส่งเด็กเข้าแข่งขันฟุตบอลอินดอร์ซอกเกอร์ ห้างสรรพสินค้าโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์

ศ. 18 ก.ค. 57

15.30 น.

-

16.00 น.

อนุบาล 3

และ

ประถม

- กิจกรรมลานธรรมประจำโรงเรียน

(ลานใต้อาคารเรียนระดับประถมศึกษา)

- นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมเรียนรู้หลักศาสนาร่วมกันที่ห้องเรียนระดับชั้น ป.1/1

จ. – ศ.

21-25 ก.ค. 57

อนุบาล 1

-

อนุบาล 3

- ทดสอบความสามารถด้านทักษะพื้นฐาน

กลางภาคเรียนที่ 1/ 2557

พ. – ศ.

23-25 ก.ค. 57

ป. 1

-

ป. 6

- ทดสอบวิชาการกลางภาคเรียนที่ 1/ 2557

ศ. 25 ก.ค. 57

15.30 น.

-

16.00 น.

อนุบาล 3

และ

ประถม

- งดกิจกรรมลานธรรมประจำโรงเรียน

ส. – อา.

25-26 ก.ค. 57

ตัวแทนอนุบาล 3

- ตัวแทนเด็กและครู เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลอินดอร์ซอคเกอร์ ระดับอนุบาลชิงชนะเลิศ จ. สงขลา ครั้งที่ 17 ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่

อ. 29 ก.ค. 57

ประถม

- กิจกรรมวันภาษาไทย

(บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

อ. 29 ก.ค. 57

อนุบาล

- อนุบาล 2 ทัศนศึกษา สวนสัตว์สงขลา

พ. 30 ก.ค. 57

อนุบาล

- อนุบาล 3 ทัศนศึกษา สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

23-06-2014

 

Last Updated (Wednesday, 02 July 2014 06:00)

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 - 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

23

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์

- จำนวนนับ 1 – 10 และ 0

- การบวกจำนวนนับ

-โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับ

- การลบจำนวนนับ

-โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับ

-ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ

ประวัติศาสตร์

- ความหมายของประวัติศาสตร์

- แหล่งข้อมูล

- ช่วงเวลา

- ปฏิทิน

- การนับเวลาตามสุริยคติและจันทรคติ

สุขศึกษาและพลศึกษา

- ลักษณะหน้าที่วิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

- ลักษณะหน้าที่วิธีการดูแลอวัยวะในช่องปาก

สอบปฏิบัติ

- ก้าวชิดก้าว

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

24

ก.ค.

57

ภาษาต่างประเทศ

- Greeting

- Numbers

- Colors

- Verb to have

- Verb to be

สอบปฏิบัติ

- Conversation

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- พุทธประวัติ

- พุทธสาวก

- ชาดกศาสนิกชนตัวอย่าง

- ศาสนาคริสต์และอิสลาม

คอมพิวเตอร์

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- แถบเครื่องมือวาดภาพ

สอบปฏิบัติ

- การวาดภาพจากโปรแกรม Paint

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 - 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

25

ก.ค.

57

ภาษาไทย

- พยัญชนะ

- สระเสียงสั้น

- สระเสียงยาว

- การแต่งประโยค

- การแจกลูกคำ

- การเขียนแนะนำตัวเอง

สอบปฏิบัติ

- การอ่านเนื้อเรื่อง

วิทยาศาสตร์

- สิ่งมีชีวิต , ไม่มีชีวิต

- ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

- การจำแนกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

- โครงสร้างภายนอกของพืช

- หน้าที่โครงสร้างภายนอกของพืช

- โครงสร้างภายนอกของสัตว์

- หน้าที่โครงสร้างภายนอกของสัตว์

การงานอาชีพ

- การแต่งกายให้เหมาะสม

- การดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

- การทำงานเกษตร

สอบปฏิบัติ

- การฝึกอาบน้ำ

- การแต่งกายเอง

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

หมายเหตุ : - วิชาใดที่มีการสอบปฏิบัตินอกตาราง ให้สอบภายในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 57

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบ

- นักเรียนเรียนพิเศษตามปกติ

( ลงชื่อ )........................................

( นายไพโรจน์ ชูช่วย )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 - 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

23

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์

- การเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ,ตัวเลขไทย , ตัวหนังสือ

- หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

- การเรียงลำดับจำนวน

- แบบรูปของจำนวน

- การบวกและการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100

- โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

- เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว

- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

ประวัติศาสตร์

- การศึกษาประวัติศาสตร์

- การศึกษาประวัติตนเอง

- การใช้ปฏิทิน

- การบันทึกเรื่องราว

สุขศึกษาและพลศึกษา

- ลักษณะหน้าที่อวัยวะภายใน

- การดูแลรักษาอวัยวะภายใน

- ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

สอบปฏิบัติ

- กระโดดตบ

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

24

ก.ค.

57

ภาษาต่างประเทศ

- Greeting

- WH Question

- Family tree

- Verb to be

- What’s this / that ?

สอบปฏิบัติ

- Conversation

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- พุทธประวัติ

- พุทธสาวก

- ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง

- ศาสนาคริสต์และอิสลาม

- พระรัตนตรัย โอวาท 3

คอมพิวเตอร์

- หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- แป้นพิมพ์

- การจัดรูปแบบตัวอักษร

สอบปฏิบัติ

- การจัดรูปแบบตัวอักษร

- การตั้งค่าหน้ากระดาษ

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 – 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

25

ก.ค.

57

ภาษาไทย

- อักษรไตรยางศ์

- มาตรา ก กา , กง , กม , เกย

- การผันอักษร

- สระ – วรรณยุกต์ในภาษาไทย

สอบปฏิบัติ

- การอ่านเนื้อเรื่อง

วิทยาศาสตร์

- เมล็ดพืชและส่วนประกอบภายในเมล็ด

- ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืช

- ปัจจัยในการดำ รงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช

- ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์

- การจำแนกประเภทของสัตว์

- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

- ประโยชน์ของพืชและสัตว์

การงานอาชีพ

- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

- เครื่องมือที่ใช้ในการกวาดและถูพื้น

- ประเภทเครื่องมือเกษตร

สอบปฏิบัติ

- เครื่องมือเกษตร

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

หมายเหตุ : - วิชาใดที่มีการสอบปฏิบัตินอกตาราง ให้สอบภายในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 57

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบ

- นักเรียนเรียนพิเศษตามปกติ

( ลงชื่อ )........................................

( นายไพโรจน์ ชูช่วย )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 – 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

23

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์

- การเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก , ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย

- การเปรียบเทียบจำนวน

- การเรียงลำดับจำนวน

- แบบรูปของจำนวนนับ

- การบวกจำนวนทั้งหมดที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000

- โจทย์ปัญหาการบวก

- การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

- โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

ประวัติศาสตร์

- ความหมายของศักราช

- หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ

- ที่มาของศักราช

- หลักฐานที่ไม่เป็นตัวหนังสือ

- การเทียบศักราชแบบต่างๆ

- การเทียบศักราชใน

ชีวิตประจำวัน

- วิธีการสืบเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญ

สุขศึกษาและพลศึกษา

- ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย

- เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

สอบปฏิบัติ

- นั่งทุ่มบอลกับคู่

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน

24

ก.ค.

57

ภาษาต่างประเทศ

- Countries and Nationlities

- Pronoun

- Verb to be

- Food and Drink

- Have , Has

- Present Simple Tense

สอบปฏิบัติ

- Conversation

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

- พระรัตนตรัย

- พุทธประวัติ

- พระไตรปิฎก

- ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ

- หลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่น

- ประวัติพุทธสาวก

- ศาสนบุคคล ศาสนสถานและศาสนวัตถุ

- หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

- คัมภีร์ของศาสนาต่างๆ

คอมพิวเตอร์

- ความรู้เบื้องต้น Microsoft Word

- ส่วนต่างๆของโปรแกรม

Microsoft Word

- การสร้างแผนภูมิแบบต่างๆ

- การปรับแต่ง, การเปลี่ยนชื่อ, การบันทึกแผนภูมิ

สอบปฏิบัติ

- การสร้างแผนภูมิแท่งและการตกแต่งแผนภูมิแท่ง

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 - 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

25

ก.ค.

57

ภาษาไทย

- สระ

- การจับใจความสำคัญ

- มาตราตัวสะกด

- คำควบกล้ำ

- คำเป็น – คำตาย

- คำที่ใช้ บัน และ บรร

- เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อย

สอบปฏิบัติ

- การอ่านเนื้อเรื่อง

วิทยาศาสตร์

- ลักษณะทางพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

- การดำรงพันธุ์และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

- สัตว์ป่าสงวน

- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

- ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การงานอาชีพ

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้าน

- การใช้เครื่องมือเกษตร

สอบปฏิบัติ

- ประเภทเครื่องมือเกษตร

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

หมายเหตุ : - วิชาใดที่มีการสอบปฏิบัตินอกตาราง ให้สอบภายในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 57

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบ

- นักเรียนเรียนพิเศษตามปกติ

( ลงชื่อ )........................................

( นายไพโรจน์ ชูช่วย )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 – 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

23

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์(ฉบับที่1 )

- การเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับมากกว่า 100,000

- หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

- การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

- การเปรียบเทียบจำนวนนับ

- การเรียงลำดับจำนวนนับ

- แบบรูปของจำนวนนับ

- การบวกจำนวนหลายหลักไม่มีการทด

- การลบจำนวนหลายหลักที่ไม่มีการกระจาย

- การบวกจำนวนหลายหลักที่มีการทด

- การลบจำนวนหลายหลักที่มีการกระจาย

- โจทย์ปัญหาการบวก ลบ

ระคน

ประวัติศาสตร์

- ความสำคัญของเวลากับประวัติ

- ยุคก่อนประวัติศาสตร์

- การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

- ยุคสมัยประวัติศาสตร์

- การใช้คำบอกช่วงเวลา

- วิธีการทางประวัติศาสตร์

- หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ภาษาไทย

- มาตราตัวสะกด

- การใช้พจนานุกรม

- อักษรไตรยางค์

- เครื่องหมายวรรคตอน

- คำที่มีตัวการันต์

- การผันอักษร

สอบปฏิบัติ

- การอ่านเนื้อเรื่อง

สุขศึกษาและพลศึกษา

- พัฒนาการทางด้านร่างกาย

- ระบบกล้ามเนื้อ

- ระบบกระดูกและข้อต่อ

สอบปฏิบัติ

- การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

24

ก.ค.

57

ภาษาต่างประเทศ

- Can , Can’t

- Article

- Verb to be

- Body

- Verb to have

- Noun , Pronoun , Possessive

- Verb , Article

- Present Simple Tense

สอบปฏิบัติ

- Conversation

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

- พุทธศาสนสุภาษิต

- พุทธประวัติ

- การบำรุงรักษาศาสนสถาน

- ชาวพุทธตัวอย่าง

- มารยาทชาวพุทธ

- ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ

- พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

- หลักธรรมทางพุทธศาสนา

คอมพิวเตอร์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โปรแกรม Power Point

- ส่วนประกอบ Power Point

- การปรับมุมมอง

สอบปฏิบัติ

- สร้างโปรแกรมนำเสนอ

ครูและนักเรียนร่วมกัน ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.00 น.

10.10 - 11.10 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.40 – 15.10 น.

25

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2 )

- การเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับมากกว่า 100,000

- หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

- การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย

- การเปรียบเทียบจำนวนนับ

- การเรียงลำดับจำนวนนับ

- แบบรูปของจำนวนนับ

- การบวกจำนวนหลายหลักไม่มีการทด

- การลบจำนวนหลายหลักที่ไม่มีการกระจาย

- การบวกจำนวนหลายหลักที่มีการทด

- การลบจำนวนหลายหลักที่มีการกระจาย

- โจทย์ปัญหาการบวก ลบ

ระคน

วิทยาศาสตร์

- ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืช

- หน้าที่พิเศษของลำต้น, รากและใบ

- ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

- กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช

- กระบวนการหายใจและการคายน้ำของพืช

- ระบบท่อลำเลียง

- พืชใบเลี้ยงเดี่ยว,ใบเลี้ยงคู่

- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

การงานอาชีพ

- เครื่องมือเกษตรและการใช้งาน

- ประเภทเครื่องมือเกษตร

สอบปฏิบัติ

- การจัดเก็บเสื้อผ้าและการดูแลรักษาเสื้อผ้า

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

หมายเหตุ : - วิชาใดที่มีการสอบปฏิบัตินอกตาราง ให้สอบภายในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 57

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบ

- นักเรียนเรียนพิเศษตามปกติ

( ลงชื่อ )........................................

( นายไพโรจน์ ชูช่วย )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.30 น.

10.40 - 11.40 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

23

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่1)

- การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ , ร้อย , พัน

- แบบรูปของจำนวน

- การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา

- การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาระคน

- ชนิดของมุม

- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์

- การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์

- เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน

- การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

ประวัติศาสตร์

- ขั้นตอนของวิธีทาง

ประวัติศาสตร์

- ความจริงและข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่น

- ประวัติจังหวัดสงขลา

- ตำนานพื้นบ้านจังหวัดสงขลา

- บุคคลสำคัญของเมืองสงขลา

- การเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียและจีนในไทย

- อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน

- อิทธิพลของชาวต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

ภาษาไทย

- ชนิดของคำ บุพบท , สันธาน , อุทาน

- กาพย์ยานี ๑๑

- กลอนสุภาพ

- ภาษาถิ่น

- คำควบกล้ำ

สอบปฏิบัติ

- การอ่านเนื้อเรื่อง

สุขศึกษาและพลศึกษา

- ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

- ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

สอบปฏิบัติ

- การเดาะปิงปองด้วยหน้ามือและหลังมือ

24

ก.ค.

57

ภาษาต่างประเทศ

- คำนามนับได้และนับไม่ได้

- How much / How many

- There is / There are

- a few / a little

- Comparison

- WH – Question

- Present Simple Tense

- Reading and Comprehension

สอบปฏิบัติ

- Conversation

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- ความสำคัญของศาสนา

- พุทธศาสนาสุภาษิต

- พุทธประวัติ

- พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ

- ศาสนาต่างๆในประเทศไทย

- มารยาทชาวพุทธ

- พุทธสาวก ชาดก ชาวพุทธตัวอย่าง

- หลักธรรมศาสนาต่างๆ

คอมพิวเตอร์

- ความหมายและประโยคของแหล่งข้อมูล

- ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

- ชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

- การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

สอบปฏิบัติ

- การปรับเซล, Copy เซล

- การซ่อนแถวและคอลัมน์

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.30 น.

10.40 - 11.40 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

25

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2 )

- การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ , ร้อย , พัน

- แบบรูปของจำนวน

- การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา

- การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาระคน

- ชนิดของมุม

- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์

- การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์

- เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน

- การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

วิทยาศาสตร์

- สมบัติของวัสดุ

- ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศของพืช

- การจำแนกพืช

- วัฎจักรชีวิตของพืช

การงานอาชีพ

- ประเภทเครื่องมือเกษตร

- ดินและปุ๋ย

สอบปฏิบัติ

- เครื่องมือเกษตร

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

หมายเหตุ : - วิชาใดที่มีการสอบปฏิบัตินอกตาราง ให้สอบภายในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 57

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบ

- นักเรียนเรียนพิเศษตามปกติ

( ลงชื่อ )........................................

( นายไพโรจน์ ชูช่วย )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.30 น.

10.40 - 11.40 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

23

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 1 )

- การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น , แสน , ล้าน

- การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

- สมการที่เป็นจริง ,ที่เป็นเท็จ

- คำตอบของสมการ

- สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร

- การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน

- การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

- การแก้ปัญหาโดยใช้ความสัมพันธ์ของแบบรูป

ประวัติศาสตร์

- ความหมายและความสำคัญของวิธีทางประวัติศาสตร์

- วิธีทางประวัติศาสตร์

- ประวัติจังหวัดสงขลา

- การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

- เพื่อนบ้านของไทย

ภาษาไทย

- เครื่องหมายวรรคตอน

- ชนิดของคำ นาม , สรรพนาม , กริยา

- การผันอักษร

- คำราชาศัพท์

- ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

สอบปฏิบัติ

- การอ่านเนื้อเรื่อง

สุขศึกษาและพลศึกษา

- ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย

- การสร้างและรักษา

สัมพันธภาพกับผู้อื่น

สอบปฏิบัติ

- การเดาะตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน

- การเดาะตะกร้อด้วยหลังเท้า

24

ก.ค.

57

ภาษาต่างประเทศ

- Adjective

- Past Simple Tense

- WH Question

- Comparison

- จำนวนนับ / ลำดับที่

- Past Continuous

- Reading and Comprehension

สอบปฏิบัติ

- Conversation

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- ความสำคัญของศาสนา

- พุทธสาวก ชาดก ชาวพุทธตัวอย่าง

- พุทธประวัติ

- หลักธรรมทางพุทธศาสนา

- ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ

- มารยาทชาวพุทธ

- วันสำคัญทางศาสนา

คอมพิวเตอร์

- หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- โครงสร้าง E-book

สอบปฏิบัติ

- การสร้าง E – book

- การปรับเปลี่ยนอัลบั้มอิสระ

- การเปลี่ยนพื้นหลัง

ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วัน

เวลา

09.00 – 10.30 น.

10.40 - 11.40 น.

พักกลางวัน 12.00 – 12.50 น.

13.00 – 14.00 น.

14.10 – 15.10 น.

25

ก.ค.

57

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2 )

- การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมื่น , แสน , ล้าน

- การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

- สมการที่เป็นจริง ,ที่เป็นเท็จ

- คำตอบของสมการ

- สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร

- การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน

- การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

- การแก้ปัญหาโดยใช้ความสัมพันธ์ของแบบรูป

วิทยาศาสตร์

- การเจริญเติบโตของมนุษย์

- ระบบหายใจ

- ระบบหมุนเวียนโลหิต

- ระบบขับถ่าย

- สารอาหาร

- ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ

- โซ่อาหาร

- สายใยอาหาร

การงานอาชีพ

- การดูแลรักษาบ้านและสิ่งของภายในบ้าน

- การปลูกไม้ดอก , ไม้ประดับ

- การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์

สอบปฏิบัติ

- การดูแลห้องต่างๆ

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน

 

หมายเหตุ : - วิชาใดที่มีการสอบปฏิบัตินอกตาราง ให้สอบภายในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 57

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันสอบ

- นักเรียนเรียนพิเศษตามปกติ

( ลงชื่อ )........................................

( นายไพโรจน์ ชูช่วย )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Last Updated (Tuesday, 01 July 2014 07:05)

 

ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัย กับน้องๆ อนุบาลและพี่ๆประถม ซึ่งนักเรียนจะนำเทียนพรรษาและปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคไปถวาย ณ วัดคลองแห ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นี้ค่ะ
ปล.ทำบุญกันตามศรัทธานะคะ

 

Last Updated (Wednesday, 25 June 2014 08:23)

 

 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ร้อนๆ อยู่ๆ ฝนๆๆก็พรำๆ อย่าลืมพกร่มติดตัว ติดรถไว้ทุกครั้งที่มารับนักเรียนนะคะ เพราะทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปรับ - ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนเน้นความปลอดภัย กับนักเรียนที่เดินอยู่ภายในโรงเรียน ยกเว้น กรณีจำเป็นจริงๆ โรงเรียนจึงจะอนุญาตค่ะ ซึ่งจะดูเป็นกรณีๆ ไป นะคะ จึงขอความร่่วมมือด้วยค่ะ ฝนตกๆ แดดร้อนๆ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ จุ๊ฟๆ


รูปภาพ : ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ร้อนๆ อยู่ๆ ฝนๆๆก็พรำๆ อย่าลืมพกร่มติดตัว ติดรถไว้ทุกครั้งที่มารับนักเรียนนะคะ เพราะทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปรับ - ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนเน้นความปลอดภัย กับนักเรียนที่เดินอยู่ภายในโรงเรียน ยกเว้น กรณีจำเป็นจริงๆ โรงเรียนจึงจะอนุญาตค่ะ ซึ่งจะดูเป็นกรณีๆ ไป นะคะ จึงขอความร่่วมมือด้วยค่ะ  ฝนตกๆ แดดร้อนๆ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ จุ๊ฟๆ

Last Updated (Thursday, 22 May 2014 07:18)