คนเก่ง อ.น.ญ

ผู้บริหาร

 • นายเคร่ง สุวรรณวงศ์

  นายเคร่ง สุวรรณวงศ์

  ผู้รับใบอนุญาต
  • นายประสงค์ สุวรรณวงศ์

   นายประสงค์ สุวรรณวงศ์

   ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
   • นางสาวปิยะธิดา สุวรรณวงศ์

    นางสาวปิยะธิดา สุวรรณวงศ์

    ผู้จัดการ
   • นายไพโรจน์ ชูช่วย

    นายไพโรจน์ ชูช่วย

    ผู้อำนวยการโรงเรียน