คนเก่ง อ.น.ญ

สีและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 สีประจำโรงเรียน

ม่วง คือ ผู้ให้กำเนิด

                                               ฟ้า คือ การศึกษาควบคู่คุณธรรม

เหลือง คือ สีต้นไม้ประจำโรงเรียน(ประดู่)

 

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

ความหมายของสัญลักษณ์

ลูกไก่ หมายถึงนักเรียนชาย และหญิง
ดวงอาทิตย์ คือ โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ด้านต่างๆ
ลำแสง 5 สาย คือ ระเบียบวินัย, คุณธรรม, จริยธรรม, ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม