คนเก่ง อ.น.ญ

เพลงประจำโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่                             เหลือง ม่วง ฟ้า คือสีของเรา
ต้นไม้ประจำของเราต้นประดู่                                  ร่มเย็นสู่ใจเบิกบาน

คุณครูของพวกเราแสนดีและเป็นหนึ่ง                   ดูแลอบรมวิชา
โรงเรียนพวกเรานี้มีทุกๆ อย่าง                                 ทันสมัยจริงนะเออ

พวกเรา รักโรงเรียนของเรา                               รักคุณครูของเรา
รักเพื่อนๆสนุกด้วยกัน                                           พวกเราล้วนแข็งแรง ฉลาด แจ่มใส
อยากจะไปอยากไปโรงเรียน

โรงเรียนของพวกเราแสนดีและเป็นหนึ่ง               โรงเรียนที่รักของเรา
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่                               นะสุวรรณวงศ์
(สุดยอดโรงเรียนเรา)