mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้309
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1159
mod_vvisit_counterเดือนนี้6424
mod_vvisit_counterรวม233179

Today: Jul 23, 2014

ระเบียบของโรงเรียน

สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาล และประถมศึกษา

1. การมาโรงเรียน

เข้าแถว เวลา 08.05 น.

เลิกเรียน เวลา 15.30 น.

หมายเหตุ นักเรียนทุกระดับชั้น ไม่ควรมาโรงเรียนสาย

ยกเว้น เด็กเตรียมอนุบาล ทางโรงเรียนฯ อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งเด็กภายในโรงเรียนได้ถึงเวลา 09.00 น.

2. การเข้า – ออก ภายในบริเวณโรงเรียน

เช้า = สามารถเข้าไปส่งบุตรหลานภายในโรงเรียนได้ถึงเวลา 08.00 น.

เย็น = ผู้ปกครองสามารถเข้าไปรับบุตรหลานภายในโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป

หมายเหตุ ระหว่างเวลาเรียน...ทางโรงเรียนฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอกเข้าไป

ภายในบริเวณโรงเรียน

3. ทางโรงเรียนฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปภายในโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน คือ เวลา 15.30 น. หากมีความจำเป็นให้แจ้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือติดต่อฝ่ายธุรการ / ประชาสัมพันธ์

4. ผู้ปกครองไม่ควรรับนักเรียน (ทุกระดับชั้น) กลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนบ่อยๆ เนื่องจากการกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนบ่อยๆ จะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมของเด็ก

5. กรณีฝนตก

- ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองเตรียมร่ม และเสื้อกันฝนมาด้วย เพราะทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปรับ – ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน ยกเว้น กรณีจำเป็น ซึ่งทางโรงเรียนจะอนุญาตเป็นกรณีๆ ไป

6. ไม่อนุญาตให้เด็กๆ ทุกระดับชั้น นำของมีค่ามาโรงเรียน เช่น เครื่องประดับราคาแพง โทรศัพท์มือถือ หรือของเล่น เนื่องจากหากเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ทางโรงเรียนฯ จะไม่รับผิดชอบ

7. กรณีให้บุคคลอื่นมารับเด็กแทน

- ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้แจ้งชื่อ – สกุลของบุคคลที่จะมารับเด็กแทน พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนของคนที่จะมารับแทนมาแสดงต่อครู / เจ้าหน้าที่ด้วย และให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาแนบไว้ในประวัติของเด็กด้วย

8. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ใช้บัตรนักเรียนทุกครั้งที่มารับเด็ก เพื่อความปลอดภัยของเด็กและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับเด็ก

9. ของใช้ส่วนตัวของเด็กทั้งระดับอนุบาล และประถมศึกษา เช่น กระติกน้ำดื่ม / แก้วน้ำ / รองเท้า / กระเป๋านักเรียน เป็นต้น ขอให้ผู้ปกครองเขียนชื่อ – สกุลของเด็ก ติดไว้ทุกชิ้น

10. กรณีผู้ปกครองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เคยให้ไว้กับทางโรงเรียนฯ ขอให้ผู้ปกครองแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานของโรงเรียนฯ และที่ครูประจำชั้นด้วย

สำหรับเด็กเตรียมอนุบาล

- ทางโรงเรียนฯ จะจัดบริการนมที่เด็กดื่มเป็นประจำให้ตามที่ผู้ปกครองระบุ หากผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนนม ขอให้ผู้ปกครองแจ้งคุณครูประจำชั้นก่อนเปลี่ยนล่วงหน้า 1 เดือน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

- ขอให้ใช้กระเป๋านักเรียน สีดำ / สีกรมท่า / สีน้ำเงิน

- ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันเข้มงวดเรื่องการจัดกระเป๋านักเรียนตามตารางเรียน

ทรงผมนักเรียนประถมศึกษา

- ผู้ชาย = ผมสั้น สุภาพ เรียบร้อย

- ผู้หญิง = กรณีผมยาว – ขอให้ผูกผม หรือถักเปียให้เรียบร้อย

และใช้โบว์ผูกผมสีฟ้า สีน้ำเงิน และสีดำ

จุดรับ – ส่ง นักเรียน (ทุกระดับชั้น)

จุดที่ 1 (ประตูทางเข้าโรงเรียน)

- ส่งนักเรียนในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น.

จุดที่ 2

- ส่งนักเรียนในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.

จุดที่ 3 (ประตูทางออกโรงเรียน)

- ส่งนักเรียนในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.

จุดที่ 4 (ประตูทางด้านหลัง – อาคารประถมศึกษา)

- ช่วงเช้า วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.15 น.

- ช่วงเย็น วันจันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น.

- ช่วงเย็น วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ

1. กรณีที่มาส่งนักเรียนในตอนเช้า ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เตรียมตัวเด็กให้พร้อม โดยเมื่อมาถึงหน้าบริเวณโรงเรียน นักเรียนสามารถลงจากรถได้ทันที และเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัด

2. การขับรถเพื่อรับ – ส่ง นักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน ขอให้ขับช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง

Last Updated (Friday, 11 May 2012 02:42)