• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
S A F E ♥ T R U S T ♥ C O N F I D E N T
🌺กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
🌺ชั้นประถมศึกษา 1- 6
🧹 5 🧴🪣
1. สะสาง (Seiri / Sort)
2. สะดวก (Seiton / Set in Order)
3. สะอาด (Seiso / Shine)
4. สุขลักษณะ (Seiketsu / Standardize)
5. สร้างนิสัย (Shitsuke / Sustain)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
🌼 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา
สืบสานประเพณีอันดีงาม บูรณาการเรียนรู้สู่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นเป็นปีแรกภายในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง
การบูรณาการ
💕 วิชาสังคม >>> วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
🧫 วิชาวิทยาศาสตร์ >>> สาร และสมบัติของสาร
🕯️ วิชาคณิตศาสตร์ >>> รูปร่าง และรูปทรง
2nd Home 🏡
S A F E ♥ T R U S T ♥ C O N F I D E N T

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกชมภาพ>>>เกมวิ่งแยกสีบอล ชั้นเตรียมอนุบาล

S A F E ♥ T R U S T ♥ C O N F I D E N T
❤️ Happy and Learning @ อ.น.ญ.❤️
👶🏻 น้องเตรียมอนุบาล...สนุกสนานกับการออกกำลังกาย
🏃🏻‍♀️ ฝึกทักษะ และเรียนรู้ด้วยเกม
🧒🏻 ฝึกการแยกสี...ด้วยการนำลูกบอลไปใส่ตระกร้า
🪁 โรงเรียนของเรา...มีพื้นที่กว้างขวางให้น้องๆ ได้วิ่งเล่น ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมอีกมากมาย ⚽️🛝🪁
👩‍👦‍👦 มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
.....................................................
💕 สมัครเรียน 💕
- วันจันทร์ - ศุกร์
- เวลา 08.00 - 16.00 น.
- สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 062 - 0658998 ธุรการ
☎️ 062 - 0658668 การเงิน


© 2024 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool