• ธุรการ 062-065 8998 การเงิน 062-065 8668
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกฃมภาพกิจกรรม มอบธง 5 ส :: ระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมบัติ เหมทานนท์ มอบธง 5ส ให้กับระดับชั้นประถมศึกษา ในกิจกรรม 5 ส
- สะสาง Seiri (เซริ) = ทำให้เป็นระเบียบ
- สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก
- สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด
- สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ
- สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
🚫🌿💉กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)
ครูและนักเรียนร่วมใจใส่เสื้อขาว มาออกกำลังกายให้เข็งแรง
และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บขยะภายในโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
มีตัวแทนนักเรียนดังนี้
1. เด็กหญิงหงส์นภัส ศรีอรุณพรรณรา
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาลากูล
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครูทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณตน

3. เด็กหญิงอาราดา วรกุลเตชาภัทร์
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
    ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณครู

คลิกชมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู


© 2022 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์). All Rights Reserved. Powered by naschool